You are currently viewing Vodeni safir

Vodeni safir

Iolit se takođe naziva “vodeni safir”, kordierit ili dihroit. Iolit se nosi vekovima i njegovo ime potiče od „Ios“ – grčke reči za ljubičicu. Veruje se da su Vikinzi zbog njegovog snažnog pleohroizma koristili iolit za navigaciju u oblačnim danima. Pretpostavlja se da je dragi kamen delovao kao polarizacioni filter i omogućio drevnim mornarima da odrede položaj sunca.

Iolit može biti svetlo do tamnoplave boje i obično ima ljubičastu nijansu. Kamenje dublje boje je vrednije. Iolit je veoma pristupačan i izdržljiv i može se koristiti kao zamena za skuplje plavo drago kamenje kao što je safir.

Na fotografiji su fasetirani kalibrirani ioliti od po 1.5 ct (oval cut). Kolekcija GemHunters.rs.