You are currently viewing Orbikularni jaspis

Orbikularni jaspis

Orbikularni jaspis je ime koje se koristi za uzorke koji sadrže raznobojne kružne ili sfernolike inkluzije ili zone. U visoko silicificiranom riolitu ili tufu, kvarc i feldspat kristaliziraju u radijalnim skupovima igličastih kristala koji pružaju osnovu ili seme za orbikularnu strukturu. Materijal je veoma privlačan kada je poliran i koristi se kao ukrasni kamen ili dragi kamen.

Različita lokalna ili komercijalna imena su korišćena za ovaj materijal, kao što su kinradit, oregonit, okeanski jaspis itd.

Trgovačko ime okeanski jaspis se koristi za varijetet koji se nalazi duž plimnih obala severoistočnog Madagaskara. U Nebraski se orbikularni jaspis nalazi u izmenjenim slojevima riolita koji su poznati po raznim vrstama jaspisa i povezanim ahatima.

Orbikularni jaspis (kao i okeanski jaspis) je pronađen na novoj lokaciji u Bugarskoj početkom 2017. godine od strane Nikole Dafnisa i Asimine Sklari i oni su mu dali trgovačko ime bugarski “Orbicular Arda Jasper TM”.