Misterija Ant Hill Granata

Granat je mineral koji je često prisutan u mnogim delovima sveta. Ipak, poseban tip ovog dragocenog kamena može se pronaći samo u određenim područjima Arizone - "specijalni" piropski granati sa…

0 Comments

Dumortierit kvarc

Dumortierit kvarc je plavi kvarc koji sadrži obilne inkluzije dumortierita. To je jedna od ređih i neobičnijih plavih varijanti kvarca. Iako kvarc može imati različite boje, “plavi kvarc” je iznenađujuće…

0 Comments

Šta je crni dijamant?

Karbonado, često poznat kao 'Crni dijamant', je prirodni polikristalni dijamant koji se nalazi u aluvijalnim naslagama u Centralnoafričkoj Republici i Brazilu. Karbonado je prvi put prepoznat kao oblik polikristalnog dijamanta…

0 Comments