You are currently viewing Prelepi vanadinit

Prelepi vanadinit

Vanadinit se formira kao sekundarni mineral u pustinjskim naslagama olova često povezanim sa mimetitom i piromorfitom. Kada je prvi put pronađen, vanadinit je prepoznat kao olovni mineral s obzirom na njegovu crvenu ili smeđu boju.

Prvi put otkriven 1801. godine u Meksiku, vanadiniti su od tada otkriveni u Južnoj Americi, Evropi, Africi i Severnoj Americi.

Vanadinit pripada grupi fosfata apatita i formira hemijsku seriju sa mineralima piromorfitom (Pb5(PO4)3Cl) i mimetitom (Pb5(AsO4)3Cl), sa kojima može formirati čvrste rastvore.

Vanadinit se najčešće formira kao jednostavni heksagonalni prizmični kristali skromne veličine, veoma atraktivne svetlo crvene do narandžasto-crvene boje, mada ponekad smeđe, crveno-smeđe, sive, žute ili bezbojne. Njegova prepoznatljiva boja ga čini popularnim među kolekcionarima minerala. Vanadinit može biti providan, poluprovidan ili neproziran, i njegov sjaj može varirati od smolastog do adamantinskog.

Vanadinit je veoma lomljiv, proizvodeći male, školjkaste fragmente pri lomljenju. Njegova tvrdoća je 3-4 na Mohsovoj skali, otprilike ista kao bakarni novčić.

Iako se vanadinit u literaturi opisuje kao neobičan mineral, Maroko ga je učinio uobičajenijim u poslednjim godinama.

Na fotografiji je jedan od uzoraka iz GemHunters kolekcije. Još uzoraka iz naše kolecije može pogledati na ovom linku!