You are currently viewing Šta je moldavit?

Šta je moldavit?

Moldavit je zeleno prirodno staklo koje potiče od udara meteorita u Bavarskoj, na jugu Nemačke (Nördlinger Ries krater), koji se dogodio pre oko 15 miliona godina. To je vrsta tektita.

Kristalni sistem: Amorfni
Boja: Zelena
Sjaj: Stakleni

Svrstava se u tektite, malu porodicu prirodnih “staklenih stena”. Ponekad se tvrdi da je Moldavit “jedini poznati vanzemaljski dragulj na Zemlji” ili “dragulj rođen iz zvezda”.

Prema opšte prihvaćenoj teoriji, moldaviti su se formirali tokom udara ogromnog meteorita pre 14,75 miliona godina pri visokim pritiscima i temperaturama iz površinskih tercijarnih sedimenta u području Riesa u Nemačkoj.

Vrednost ovih Moldavita skočila je sa oko 5 američkih dolara po gramu pre otprilike 20 godina na oko 75 do čak 130 američkih dolara po gramu danas. Dostupnost je izuzetno niska, a neke azijske laboratorije su usavršile proizvodnju kako bi tržištu ponudili veoma sličan veštački “Moldavit”.

O načinima kako da pristupite kupovini uzorka prirodnog Moldavita smo već pisali. Ovde pročitatje savete kako da ne postanete žrtva nepoštenih trgovaca!