You are currently viewing Benitoit

Benitoit

Benitoit je redak mineral barijum titanijum silikata, koji se nalazi u hidrotermalno izmenjenom serpentinitu. Otkriven je 1907. godine u okrugu San Benito u Kaliforniji, SAD.

Prvobitno je pogrešno zamenjen sa safirom prvenstveno zbog veoma slične boje. Benitoit fluorescira pod kratkotalasnom ultraljubičastom svetlošću, gde daje svetlo plavu do plavkasto belu boju. Ređe se vide čisti do beli kristali benitoita fluoresciraju crveno pod dugotalasnom UV svetlošću.

Benitoit se nalazi na više lokacija na svetu, ali materijal kvaliteta dragog kamenja pronađen je samo u Kaliforniji. Godine 1985. benitoit je proglašen za zvanični državni dragulj Kalifornije.