You are currently viewing Razdragani kristali
Foto: Robert Meyer

Razdragani kristali

Ove nedelje umesto vesti ili zanimljivosti u formi na koju ste navikli, delimo samo fotografiju fantastičnog uzorka karminita, beudantita, getita i cerusita. Ova kombinacija boja može samo da razveseli svakog ljubitelja minerala.

Izuzetno šaren specimen sastoji se od sjajnih, prozirnih kristala svetlocrvenog karminita, povezanih sa žutim beudantitom, iridescentnim plavim botroidalnim getitom i pojedinačnim tankim belim kristalima ceruzita.

Uzorak je sa lokaliteta Slipfontein (rudnik Big Ben; stari Fluorspar rudnik), okrug Bojanala Platinum, Južna Afrika.