You are currently viewing Olivin i njegovi nazivi

Olivin i njegovi nazivi

Da li ste znali da se samo olivin “gem grade” kvaliteta naziva peridot? Olivin koji nema kvalitet dragog kamena naziva se forsterit. Da bi se smatrao “draguljem”, čistoća peridota mora biti izrazito visoka.

Olivin je magnezijsko-gvožđeviti (nezo)silikat čiji sastav varira između dva člana: forsterita (Mg-silikat) i fajalita (Fe-silikat). Fajalit je jako redak mineral.

(Izvor fotografija GIA Laboratorija)

Leave a Reply