You are currently viewing Kakoksenit (Cacoxenite)

Kakoksenit (Cacoxenite)

Kakoksenit je sekundarni mineral koji se nalazi u oksidiranim zonama fosfatskih magnetitnih nalazišta, u novakulitima, fosfatno bogatim pegmatitima, i retko u gvozdeno bogatim sedimentima i zemljištima.

Ime potiče od grčkih reči κăκός što znači “loš” ili “zao” i ξένος što znači “gost”, jer fosforni sadržaj kakoksenita smanjuje kvalitet gvozda dobijenog iz rude koja ga sadrži.

Često se javlja kao pahuljasta smeđežuti, smeđi, žuti ili zlatni pramenasti snopove ili niti. Ponekada može biti crvenkasto-narandžasta ili zelenkasto-žuta. Ponekad se kakoksenit naziva i kakoksen ili kakoksenitit.

Uzorak sa fotografije je sa lokaliteta: Rudnik Leonie I, Auerbach, Gornja Palatinat, Bavarska, Nemačka.

Formula: Fe3+24AlO6(PO4)17(OH)12·75H2O