You are currently viewing Radovan planina i stari rudnici željeza
Radovan planina

Radovan planina i stari rudnici željeza

Radovan je planina na području Bosne, čiji je najviši vrh Brezovaća (1464m). Smjestila se između Skopaljskog (Bugojanskog) polja na jugozapadu, rijeke Jaglenice na sjeveru, te Bistrice i rijeke Grlovnice na istoku. Njegova sjeverna pobrđa dosežu prostor grada Novog Travnika.

Radovan čini  vododjelnicu  između porječja Lašve i Vrbasa. Planina Radovan pripada orografskom sklopu srednjobosanjskog škriljastog gorja, u kome se nalaze najstarije geološke strukture u BiH. Građena je od permskih škriljaca i krečnjaka, preko kojih na južnom dijelu naliježu verfenski škriljci s trijaskim krečnjacima i dolomitima.

Jedan dio Radovan planine, tj. na sjevernom dijelu Radovan planine južno od Travnika nalazi  se duguljasti masiv intruzivnih stijena. Našim istraživanjima utvrdili smo nedvojbeno da se radi o stijenama dioritske grupe.

Na planini se kopala željezna ruda i barit. Tu je i istoimeno jezero.

Ostali najviši vrhovi su: Crni vrh (1379 m), Vrh (1389 m), Hum, odn. Humska gradina (1446 m), Oštrika (1379 m). Dobrim dijelom je pošumljena.

Zapadnim podnožjem planine vodi magistralna cesta (i nekadašnja željeznička pruga) Gornji Vakuf/Uskoplje-Bugojno-Donji Vakuf, sjeverozapadnim padinama cesta Novi Travnik-Bugojno, a istočnim podnožjem cesta Gornji Vakuf/Uskoplje – Travnik.

Radovan jezero nalazi se na planini Radovan, pored regionalne ceste Uskoplje / Gornji Vakuf – Novi Travnik. Smješteno je u općini Bugojno, na tromeđi s općinama Novi Travnik i Uskoplje / Gornji Vakuf. Jezero je umjetno i nastalo je 1980-ih akumuliranjem vode na zapuštenom rudničkom kopu gdje se eksploatirala željezna ruda. Okruženo je mješovitom crnogoričnobjelogoričnom šumom. Od riba tu se mogu naći šaran, babuška i dr. Pristup jezeru je moguć iz dva smjera: od prijevoja Pavlovica na cesti Novi Travnik-Gornji Vakuf/Uskoplje i preko Gusera iz pravca Gornjeg Vakufa/Uskoplja.

Na Radovan planini nalazi se nekoliko starih rudnika željeza od kojih najveće ležište rude nalazi se pokraj Radovan jezera. Pored Radovan jezera nalazi se veliko jalovište.

Od ruda i minerala mogu se naći: hematit, limonit, getit, pirit, magnetit, barit, kvarc, halkopirit i brojni drugi minerali.