You are currently viewing Pustinjska ruža

Pustinjska ruža

Pustinjska ruža je grupa kristala slična ruži formirana taloženjem u (obično) sušnim pustinjskim oblastima koje sadrže zarobljene čestice peska. Obično, mineral gips služi kao domaćin (Gipsana Ruža), ali i minerali kao što su barit (Baritna Ruža), celestit i drugi minerali mogu formirati grupe pustinjske ruže.

Gipsane ruže obično imaju definisanije, oštrije ivice od baritnih ruža. Celestit i drugi sečeni evaporitni minerali takođe mogu formirati skupove rozetni.

Na fotografiji je jedna pustinjska ruža iz naše kolekcije. Deo GemHunters kolekcije možete pogledati na sajtu minerali.rs ili na YouTube kanalu “minerali-rs”!