You are currently viewing Hrizantema kamen

Hrizantema kamen

Hrizantema kamen je star oko 270 miliona godina. To je tamno siva do crna matrica od krečnjaka sa andaluzitnim kristalima koji podsećaju na oblik hrizanteme i sadrži više od 10 vrsta tragova elemenata, kao što su selen, stroncijum, zlato, srebro i bizmut.

Sama crna stena je komad krečnjaka. Iako su krečnjaci obično svetlijih boja, ovaj je prilično crn zbog prisustva značajne količine organskog ugljenika. Ova stena je iz doba perma, iz vremena kada su mnoga područja koja danas čine Kinu bila podvodne platforme ili podvodni platoi.

Beli uzorak na steni je formiran od kristala celestina (ili celestita), minerala stroncijum-sulfata. Celestin često formira izdužene kristale oblika koji se ovde vidi, iako su ovi prilično retki jer su tako tanki i na površini druge stene.

Stroncijum se često koncentriše u karbonatnim stenama i verovatno je rastao na ovim većim površinama krečnjaka kao posledica tekuće vode nakon što su stene taložene; mali kristal bi mogao nastati u središtu cveta, a kristali bi potom rasli iz te centralne tačke.

Kamen hrizantema je nastao usled geoloških promena u dobu perma paleozojske ere, pre 248 do 290 miliona godina, usled visokih temperatura i kompresije debelih slojeva organski bogatog mulja na dnu mora.

Ovi “cvetni” kristali sastoje se od celestina, kalcita, feldspata ili andaluzita, dok je crna, a ponekad smeđa, osnovna stena sastavljena od dolomita, gipsa, krečnjaka ili porfirita.