You are currently viewing Najmanji dinosaurus na svetu

Najmanji dinosaurus na svetu

Glava letećeg dinosaurusa koja jedva da je veća od glave sadašnjeg kolibrija otkrivena je u 99 miliona godina starom ćilibaru. Komad uglačanog ćilibara, dimenzija 31 mm x 20 mm x 8,5 mm, pronađen je u provinciji Kačin u severnom Mjanmaru, oblasti koja postaje sve poznatija po svojim izuzetnim fosilima obloženim ćilibarom.

Ovaj fosilni “mikro-dinosaurus” po imenu Oculudentavis khaungraae potiče iz sredine perioda krede. Lobanja izgleda neverovatno nalik na ptičje, a brojne karakteristike sugerišu da je Oculudentavis povezan sa ranim precima modernih ptica.

Leave a Reply