You are currently viewing Organski dragulji

Organski dragulji

Skoro svo drago kamenje su minerali sa kristalnom strukturom. Ipak, neki “gems” zapravo nisu minerali. Njihovo poreklo je organsko. To znači da su nastali iz bioloških procesa, bilo životinjskih ili biljnih.

U organske dragulje spada ćilibar, biseri, fosilizovane kosti dinosaurusa koje se obrađuju u forme cabochona, amoliti itd.

Leave a Reply