You are currently viewing Kako identifikovati mineral

Kako identifikovati mineral

Ako ste zaljubljenik u svet minerala i aktivno se bavite kolekcionarstvom, verovatno ste se već suočili sa izazovom precizne identifikacije. Svaki mineral ima svoju priču, a prepoznavanje tačnih karakteristika može značajno obogatiti vaše iskustvo kao kolekcionara.

Postoji skoro 6.000 poznatih minerala, a svake godine se otkrije oko 80-100 novih. Od ovog broja, samo nekoliko stotina se smatra uobičajenim.

U nastavku su saveti kako možete u određenom broju slučajeva da determinišete mineral iz svoje kolekcije. Napominjemo da nisu sve tehnike za svakoga, te za one za koje niste sigurni da ih možete kvalitetno primeniti, nemojte ni pokušavati (poput testa ukusa ili testa sa kiselinom!).

Vizuelna analiza i upoređivanje

Prvi korak u identifikaciji minerala je pažljivo posmatranje uzorka. Proučite boju, sjaj, oblik i veličinu minerala. Uporedite ove karakteristike sa poznatim mineralima koristeći knjige, online izvore ili kolekcionarske grupe. Nijanse boje i karakteristični sjaj mogu biti ključni pokazatelji.

Boja

Boja minerala je za kolekcionare i mineraloge amatere jedna od najvažnijih stavki za identifikaciju. Mnogi minerali imaju različite boje; različitosti su uglavnom uzrokovane primesama ili blagim promenama u hemijskom sastavu. Na primer, kalcit može biti beli, plavi, žuti, roze ili fluorescentni. Oksidacija površine može promeniti boju uzorka; stoga bi trebalo posmatrati čistu površinu.

Tvrdoća

Tvrdoća je mera otpornosti minerala na abraziju. Numerička vrednost tvrdoće određuje se pomoću skale koja se kreće od 1 (najmekša) do 10 (najtvrđa). Skala tvrdoće po Mosu dodeljuje vrednosti tvrdoći 10 reprezentativnih minerala, kao i drugih uobičajenih materijala (novčić, sečivo noža itd.). Talk je najmekši mineral, a dijamant je najtvrđi mineral.

Većina minerala s kojima ćete se susresti biće između 2 i 7.

Ako se mineral može ogrebati bakarnim novčićem, ali ne može ogrebati staklo, tada vaš mineral ima tvrdoću između 3 i 6.

Ovde možete pročitati o Mosovoj skali!

Sjaj

Sjaj se odnosi na jačinu svetla reflektovanu sa površine minerala. Glavne vrste sjaja su metalni i nemetalni. Neke od važnijih nemetalnih vrsta sjaja su:

Adamantinski: sjajan kao dijamant.
Zemljast: mat, kao kaolin.
Svilenkast: sa sjajem svile
Mastan: uljasti izgled.
Smolast: voskast izgled, poput sfalerita.
Staklast: izgled razbijenog stakla, poput kvarca.
Biseran: kao sedef; na primer, biseran sjaj na fosilnim gastropodima i cefalopodima.

Specifična težina

Specifična težina je relativna težina minerala u odnosu na isti obim vode. Na primer, zlato ima specifičnu težinu od 15-19,3 i stoga je 15 do 19,3 puta teže od vode. Moguće je prilično dobro proceniti specifičnu težinu proverom težine minerala sa improvizovanim setom ili, kao u našem slučaju, setom pravljenim namenski za određivanje specifične težine.

Ogreb

Test grebanja se sprovodi tako što trljate mineral po svetloj keramičkoj ploči. Boja ogreba koju mineral ostavi može se ponekad razlikovati od boje samog minerala. Test je koristan pri identifikaciji minerala kao što je hematit. Hematit može biti različitih boja od crne do crvene, ali uvek ostavlja crveni trag. Još neki od primera: sfalerit i getit – smeđi ogreb, pirit, magnetit – crni ogreb, cinabarit- crveni, galenit – sivo-crni ogreb, halkopirit crno-smeđi itd.

Boja minerala u praškastom obliku može biti bolji pokazatelj od njegove originalne boje.

Miris

Kada uspešno dobijete usitnjene fragmente minerala koji ste testirali ogrebom, sada je dobar trenutak da ga pomirišete. Neke minerale koji sadrže sumpor, na primer, prati veoma prepoznatljiv miris (jaja u pokvarenom stanju).

Magnetizam

Neki minerali, kao što su magnetit i pirotit, privlače magnet. Treba imati na umu da su i neki meteoriti magnetični.

Test kiselinom

Kada se karbonati (posebno kalcit) tretiraju hladnom, razblaženom hlorovodoničnom kiselinom, počeće da peni, stvara penu i mehuriće, a otpuštaće gas ugljen-dioksida. Ova procedura na kalcitu je jako invanzivna i može značajno da ošteti vaš mineral! Kada se sulfidi, kao što su galenit, pirit i sfalerit, tretiraju sa razblaženom hlorovodoničnom kiselinom, stvoriće se neprijatan miris trulih jaja od vodonik-sulfida.

Cepljivost

Cepljivost se može primetiti kod minerala koji imaju tendenciju da se lome duž jedne ili više ravnih površina ili ravni. Broj ravni spuštanja i njihov položaj u odnosu jedne na druge može biti dijagnostički za određene minerale. Minerali koji pokazuju cepljivost uključuju: kalcit, halit, fluorit, topaz i galenit.

Minerali mogu imati jedan, dva, tri, četiri ili šest pravaca cepljivosti. Ovi oblici su (1) kubični, (2) oktaedralni, (3) dodekaedralni, (4) romboedralni, (5) prizmatični i (6) pinakoidalni. Minerali koji se lako lome duž ovih linija slabosti daju sjajne površine.

Neki minerali, poput kvarca formira dobro razvijene kristalne površine, ali uopšte nisu cepljivi. Umesto toga kvarc se lomi nasumično sa konoidalnim lomom.

Fluorescencija

Neki minerali, poput kalcita, gipsa, halita, minerala urana i fluorita, će fluorescirati u sjajnim bojama kada se posmatraju ultraljubičastim (UV) svetlom. Trebalo bi da izbegavate direktno gledanje u izvor UV svetla, jer može oštetiti vid.

Ukus

Minerali koji su prozirni ili transparentni dobri su kandidati za test ukusa. Na primer, halit ima veoma slan ukus. Sastoji se od natrijuma i hlora (NaCl), što se takođe naziva kuhinjskom solju. Da biste probali mineral, jednostavno izvucite jezik i dodirnite vrh minerala vrhom jezika. NAPOMENA: Ukoliko nemate iskustva, apsolutno ne preporučujemo ovaj test!

Poreklo i geološki Kontekst

Poznavanje geološkog okruženja i porekla minerala može biti dragoceno. Svaka regija ima svoje karakteristične minerale, pa će razumevanje geoloških uslova olakšati identifikaciju.

Literatura i Eksperti

Učenje iz knjiga i online izvora može vam pružiti dublje razumevanje različitih minerala. Takođe, nemojte se ustručavati da tražite savet od stručnjaka ili iskusnih kolekcionara.

Identifikacija minerala zahteva strpljenje, praksu i istrajnost. Vaša sposobnost da precizno identifikujete minerale će se postepeno razvijati kako steknete više iskustva. Svaki mineral u vašoj kolekciji je priča za sebe, a vaša veština identifikacije će vam omogućiti da bolje razumete priče koje svaki kamen nosi.