You are currently viewing Geoda Pulpi

Geoda Pulpi

Geoda Pulpí (španski: Geoda de Pulpí) je ogromna geoda pronađena u Španiji blizu grada Pulpí (pokrajina Almería) u decembru 1999. godine, od strane Javier Garcie-Guinea iz Grupo Mineralogista de Madrid.

Ova geoda je jedna od najvećih dokumentovanih geoda na svetu do danas. Zauzima prostor od 10.7 kubnih metara, dimenzija 8 x 1.8 metarasa prosečnom visinom od 1.7 metara. Nalazi se na dubini od 50 metara u rudniku Pilar de Jaravía, u planinskom masivu Sierra del Aguilón, u opštini Pulpí, udaljenom 3 kilometra od obale.

Geoda ima oblik levka, sa najužim delom u obliku slova L. Ona se ističe na svetskom nivou kako po veličini, tako i po transparentnosti i savršenstvu selenitnih (gips) kristala koji oblažu unutrašnjost geode. Kristali dosežu dužinu od čak 2 metra, a prosečna dužina je 50 centimetara.

Napušteni rudnik srebra i olova sada je mesto geonasleđa koje privlači geoturiste. Geoda je oštećena od strane vandala krajem 2021. godine, ali šteta nije bila tako ozbiljna kako se prvobitno mislilo.