You are currently viewing Pravi roze kvarc

Pravi roze kvarc

Roze kvarc je tip kvarca koji pokazuje blagu ružičastu do rozikasto crvenu nijansu. Boja se obično smatra posledicom prisustva tragova titanijuma, gvožđa ili mangana u materijalu.

Ružičasti kvarc se često nalazi u kvarcnim jezgrima pegmatita i veruje se da se formira pri visokim temperaturama, ali pronađen je i u hidrotermalnim žilama. Oni se nalaze kao kasna formacija u džepovima pegmatita, često prekrivajući kristale dimnog kvarca u grupama paralelno rastućih kristala.

Iako je kvarc jedan od najčešćih minerala na Zemlji, prirodni ružičasti kvarc je jedan od retkih obojenih varijeteta kristalnog kvarca. Ipak, nije skup dragi kamen. Najtraženije nijanse su čiste do purpurno roze.

Ružičasti kvarc sa nekih lokaliteta pokazuje asterizam kada se obrađuje u sfere ili kabošoni, slično kao kod određenih safira. Ponekad se naziva zvezdasti ružičasti kvarc. Šestozračna zvezda nastaje od refleksija svetlosti iz ugrađenih vlakana koja se seku pod uglom od 60°.

Pojam “ružičasti kvarc” povremeno se koristi i za kvarc koji je obojen drugim inkluzijama. Ovakve uzorke nepošteni trgovci često zloupotrebljavaju, prodajući ih kao autentični roze kvarc.

Prvi kristali pronađeni su u pegmatitu blizu Rumforda, Mejna, SAD, i u Minas Geraisu, Brazil.