You are currently viewing Šta je Maw Sit Sit?

Šta je Maw Sit Sit?

‘Maw Sit Sit’ je polimineralni materijal (“stena”) poreklom iz Mjanmara. Dok su ga neki klasifikovali kao žadeit, njegova boja koja asocira na žadeit je nastala zahvaljujući klinopiroksenu – kosmohloru (NaCrSi2O6). Otkrio ga je početkom 1960-ih poznati švajcarski gemolog Eduard J. Gubelin tokom terenske ekspedicije u Burmi.

Sastav “Maw Sit Sita” varira, ali glavne komponente su albit, kosmohlor, hromit i natrolit.