You are currently viewing Bilitit (Billietite)

Bilitit (Billietite)

Bilitit (Billietite) je mineral uranijuma koji sadrži barijum. Obično se javlja u formi žutih ortorombičnih kristala. Dobio je ime po Valere Louisu Billiet-u, belgijskom kristalografu na Univerzitetu u Gentu, Belgija.

Formula: Ba(UO₂)₆O₄(OH)₆•8H₂O.

Boja: žuta do zlatno-žuta, ćilibar-žuta, narandžasto-žuta

Kristalni sistem: ortorombični