You are currently viewing Ametist geoda – „srce“

Ametist geoda – „srce“

Verovatno postoje milioni minerala obrađenih u oblik srca, ali ovoj geodi ametista nije bilo potrebno rezbarenje ili poliranje. Kada su ga rudari razbili, pronašli su izuzetno srce koje je već pripremila Zemlja.

Uruguai Minerals koji je započeo iskopavanje u novootvorenom rudniku Santa Rosa, u katalonskom području u Artigasu, bili su oduševljeni otkrićem ovako unikatnog uzorka. Iz kompanije su rekli da su već dobili ponudu od 120.000 dolara za odgovarajući par stena.

Geoda ametista u obliku srca