Šta je asterizam?

Asterizam je naziv koji se koristi za fenomen kod dragog kamenja / minerala koji pokazuju svetlosni zvezdoliki oblik kada se oblikuju kao kabošoni (oblikovani i polirani umesto fasetirani). Ovaj karakteristični…

0 Comments

Hrizoberil

Mineral ili dragi kamen hrizoberil je berilijum aluminat sa formulom BeAl2O4. Uprkos sličnosti njihovih imena, hrizoberil i beril su dva potpuno različita minerala, iako oba sadrže berilijum. Hrizoberil je jedan…

0 Comments