Hrizoberil

Mineral ili dragi kamen hrizoberil je berilijum aluminat sa formulom BeAl2O4. Uprkos sličnosti njihovih imena, hrizoberil i beril su dva potpuno različita minerala, iako oba sadrže berilijum. Hrizoberil je jedan…

0 Comments

Retko drago kamenje

Retko drago kamenje je uvek bilo predmet interesovanja ozbiljnih kolekcionara i onih koji na ovaj način investiraju. Ono je, uslovno rečeno, i odraz statusa osobe. Što je ređe, postaje poželjnije.…

0 Comments