You are currently viewing Retko drago kamenje

Retko drago kamenje

Retko drago kamenje je uvek bilo predmet interesovanja ozbiljnih kolekcionara i onih koji na ovaj način investiraju. Ono je, uslovno rečeno, i odraz statusa osobe. Što je ređe, postaje poželjnije.

U galeriji ostavljamo određen broj dragulja koji su veoma retki, ako ne i neki od najređih na svetu. Može reći i da su ređi od dijamanta.