You are currently viewing Studio B: Prilog o radionici sa GemHunterima

Studio B: Prilog o radionici sa GemHunterima

Drugog decembra 2021. godine, na Studiju B, u emisiji “Ekolog&ja”, prikazan prilog sa našeg gostovanja u vrtiću “Povratak prirodi” gde smo predškolce uveli u svet minerala a zatim sa osobljem vrtića pričali o boravku u prirodi, i uopšte o lovu na sreću!

Kroz kreativne radionice, simulirali smo iskopavanje minerala ali i obradu sirovih uzoraka minerala, korišćenjem “ručnog” tocila.

Link ka prilogu na YouTube