You are currently viewing Plavi beril -Mašiš (Maxixe)

Plavi beril -Mašiš (Maxixe)

Plavi beril je varijetet berila koji ima svetlu ili tamnu plavu boju. Boja postepeno bledi na svetlo braon-žutu boju na dnevnom svetlu, što smanjuje njegovu vrednost kao dragog kamena. Zato i nije popularan kao dragi kamen koji se fasuje u nakit.

Originalno (od 1917. godine) dolazio je samo iz rudnika Maxixe u Minas Žerajs (Brazil). Od skora je beril sa nekoliko novih lokaliteta prodavan kao ‘Mašiš’, što je dovelo do toga da mnogi u gemološkim krugovima radije koriste pojmove ‘Plavi beril’ ili ‘Beril tipa Mašiš’.

Od sedamdesetih godina prošlog veka postao je šire dostupan na tržištu. Poboljšavan je putem zračenja, ali i pored toga boja bledi nakon produžene izloženosti svetlu ili toploti. Na sobnom osvetljenju ovaj proces gubitka intenziteta boje je znatno sporiji pa je nekim kolekcionarima i plavi beril izbor za vitrinu.