You are currently viewing Emonzit – Emmonsite

Emonzit – Emmonsite

Emonzit je prvi put opisan 1885. godine za pojavu u Tombstone District, Cochise Counti, Arizona. Ime je dobio po američkom geologu Semjuelu Frenklinu Emonsu (1841–1911) iz Geološkog zavoda Sjedinjenih Država.

Emonzit se nalazi, često sa kvarcom ili cerusitom, u Tombstoneu u oblasti Arizone. Takođe je povezan sa prirodnim telurom, teluritom, prirodnim zlatom, piritom, rodalkvilaritom, makaitom, sonoraitom, kuzticitom i eztlitom.

Formula: Fe2(TeO3)3·2(H2O)

Boja: žućkasto-zelena; svetlo žuto-zelena u propuštenom svetlu.

Kristalni sistem: Triklinični

Tvrdoća: 5