You are currently viewing Meganeura – najveći insekt ikada

Meganeura – najveći insekt ikada

Meganeura je izumrli rod džinovskih insekata koji je živeo tokom karbona, otprilike pre 300 miliona godina. Smatra se jednim od najvećih insekata koji su ikada postojali, sa rasponom krila koji je mogao dosegnuti do 70 cm ili čak više.

Ovi gigantski insekti su bili deo raznovrsnog ekosistema tokom karbonskog perioda, vremena kada su nivoi atmosferskog kiseonika bili viši nego danas. Ova povećana koncentracija kiseonika verovatno je igrala ulogu u omogućavanju insektima da narastu do takvih veličina. Meganeura je imala velika, izdužena krila i snažno telo, slično modernim vilinim konjicima.

Ovi impozantni insekti bili su mesojedi predatori koji su se hranili manjim insektima. Verovatno su naseljavali okruženja blizu izvora slatke vode poput jezera i reka. Veličina Meganeure i njenih srodnika sugeriše da su imali sposobnost efikasnog letenja i hvatanja plena u vazduhu.

Otkriće Meganeure i sličnih drevnih insekata pruža dragocene uvide u prošle ekosisteme i evoluciju insekata na Zemlji. Njihova veličina ali i način prilagođavanja pružaju nam uvid u izuzetnu raznolikost i adaptacije koje su se odigrale tokom istorije životnih formi naše planete.