You are currently viewing Dumortierit kvarc

Dumortierit kvarc

Dumortierit kvarc je plavi kvarc koji sadrži obilne inkluzije dumortierita. To je jedna od ređih i neobičnijih plavih varijanti kvarca.

Iako kvarc može imati različite boje, “plavi kvarc” je iznenađujuće redak. Za njegovu prepoznatljivu boju odgovorni su tragovi dumortierita, koja se kreće od svetloplave do tamnoplave, a u nekim slučajevima čak i crvenkastosmeđe.

Dumortierit je aluminijumski borosilikat (Al7BO3(SiO4)3O3) sa tvrdoćom koja može varirati od 7,0 do 8,5 prema Mohsovoj skali. U obliku agregata, naročito nakon sečenja, tvrdoća mu iznosi 7,0 (ističući da je ista kao kod kvarca), dok kristalni oblici imaju tvrdoću ocenjenu do 8,5.

Mineral je prvi put opisan 1881. godine i nazvan je po francuskom paleontologu Eugenu Dumortieru (1803-1873). Dumortierit takođe ima nekoliko industrijskih namena osim u nakitu. Pošto se pokazalo da postaje izuzetno čisto beli prilikom pečenja, često se koristi za proizvodnju porcelana i keramike. Ponekad se može pomešati sa sodalitom i koristi se kao imitacija lapis lazulija.