Yooperlite

Pre nekoliko godina, Erik Rintamaki je prilikom portage za kamenčićima na jednoj plaži u Mičigenu došao do jako interesantnog otkrića. Odmarajući se na šljunku koji pokriva plažu na jezeru Superior,…

0 Comments