You are currently viewing Yooperlite

Yooperlite

Pre nekoliko godina, Erik Rintamaki je prilikom portage za kamenčićima na jednoj plaži u Mičigenu došao do jako interesantnog otkrića. Odmarajući se na šljunku koji pokriva plažu na jezeru Superior, Rintamaki je video “svetleću stenu”. Uzeo je uzorak i odneo kući a zatim krenuo ponovo u potragu, ovoga puta sa UV lampom. (Nemamo informaciju zbog čega se odlučio na ovaj potez, iako se ispotavilo da je jako bitan.) Uključivši lampu, video je jedan sasvim novi svet na plaži na kojoj je boravio stotinama puta. Od jednom su se pred njim pojavile “svetleće” stene svuda unaokolo.

Uzorke je počeo prvo da prodaje online a naknadno ga je kontaktirao i Univerzitet u Saskačevanu koji je želeo da detaljnije istraži ovu novu stenu.

Država Mičigen je stene opisala kao sijenit koji sadrži fluorescentni sodalit a u kolekcionarskim krugovima ime ovakvih kamenčića je “Yooperlites” koje potiče od nadimka “Yoopers” a koji se odnosi na stanovnike Gornjeg poluostrva u Mičigenu.