You are currently viewing Najsloženiji poznati mineral na Zemlji
Rodewingit - Jáchymov, Plavno, FOV 2,5 mm.

Najsloženiji poznati mineral na Zemlji

Evingit (Ewingite) je mineral koji je otkrio Jakub Plašil sa Instituta za fiziku Akademije nauka Češke Republike u rudniku Plavno, Češka. Trevis Olds sa Univerziteta Notr Dam i njegove kolege opisali su evingit, koji je strukturno najsloženiji poznati mineral na Zemlji. Evingite je nazvan u čast Rodnija C. Juinga, profesora geoloških nauka na Univerzitetu Stanford, SAD.

Hemijska formula evginita je Mg8Ca8(UO2)24(CO3)30O4(OH)12·138H2O

Evingit se formira oksidacijom uranijuma koja se javlja u vlažnom okruženju rudnika.