You are currently viewing Minerali i stene severne Grčke

Minerali i stene severne Grčke

GemHunteri ne odmaraju ni na odmoru. Pre dolaska na finalnu destinaciju prošli smo kroz selo Vrasna i posetili Muzej Vrasne: Minerali i stene severne Grčke 🇬🇷 (Μουσείο Βρασνών: Ορυκτών και Πετρωμάτων Β.Ελλάδας – Λαογραφικό), gde smo pogledali zbirku minerala koje su Michalis Vlachos i njegova supruga Uta Gerhard prikupljali decenijama a onda donirali lokalnoj zajednici.

Detaljniji tekst i fotografije ove posete pogledajte ovde.