You are currently viewing Zahor planina i rudnik antimonita Čemernica

Zahor planina i rudnik antimonita Čemernica

Zahor planina spojena je s masivom Zec planine i Vranice, BiH. Smještena je sjeverno-sjeverozapadno od Fojnice. Najviši vrh Bandera visok je 1478 metara. Sa Zahora slijevaju se Čemernička rijeka, Zahor, Bukovik i druge rječice.

Stari rudnik antimonita Čemernica nalazi se na Zahor planini u blizini istoimenog sela Čemernica oko 3-4 km sjeverozapadno od grada Fojnice u Bosni i Hercegovini.

U srednjem vijeku na Zahor planini Saski rudari vadili su srebro, antimon se vadio iz rudnika Čemernice. Antimon se dobivao iz antimonita. Rudnik je ugašen 1917 godine.

Geologija Čemernice: Sb-Zn-Hg-W kvarcne žile Čemernice nalaze se unutar donjopaleozojskih metasedimenata probijeni gornjopaleozojskim riolitima.

Rudna žica u Čemernici debela je prosječno 0,67 metara, duga je 1,5 kilometar i proteže se u dubinu preko 350 metara. Rasjednuta je u četiri dijela: južna žica, rudnički potok žica, glavna žica i SZ-žica. Struktura rude je masivna i trakasta rijetko brečasta.

Parageneza: kvarc (50-95% rudne mase) je glavna jalovina, a antimonit, sfalerit i cinabarit su glavni rudni minerali.s

Podređeni su kalcedon, siderit, ferberit, đemsonit, bertijerit, bulanžerit i arsenopirit, a oskudni su pirit, markazit, pirotin, halkopirit i tetraedrit.

Hemijske analize 177 rudnih uzoraka iz starih saskih i austrijskih radova dale su 4,33% Zn, 2,22% Sb i 137 g/t srebra(Ag). Samo 15 uzoraka pokazalo je tragove do 0,1% Hg, a 8 uzoraka tragove do 0,1% zlata(Au).

Narodne predaje govore da je nekad bila zasijana žitom. Predaja dobiva mitološku dimenziju u dijelu gdje kaže da su ovdje kraljevi orali sa zlatnim teljizima na jarmovima volova. U legendi o žitu sa Zahora spominje se nekadašnje veliko naselje i oranice. Planina Zahor od davnih je vremena već pod gustom šumom.