Fluorescencija minerala

Fluorescencija je emisija svetlosti od strane supstance koja je apsorbovala svetlost ili drugo elektromagnetno zračenje. To je oblik luminescencije. U većini slučajeva, emitovana svetlost ima dužu talasnu dužinu, a samim…

0 Comments