Opsidijan: vulkansko staklo

Opsidijan je prirodno vulkansko staklo. Nastaje tokom erupcije felzičnih lava, koje se odlikuju visokim koncentracijama hemijskog elementa silicijum dioksida. Da bismo razumeli formiranje opsidijana, prvo moramo da pregledamo kako se…

0 Comments