Šta je crni dijamant?

Karbonado, često poznat kao 'Crni dijamant', je prirodni polikristalni dijamant koji se nalazi u aluvijalnim naslagama u Centralnoafričkoj Republici i Brazilu. Karbonado je prvi put prepoznat kao oblik polikristalnog dijamanta…

0 Comments