Pustinjska ruža

Pustinjska ruža je grupa kristala slična ruži formirana taloženjem u (obično) sušnim pustinjskim oblastima koje sadrže zarobljene čestice peska. Obično, mineral gips služi kao domaćin (Gipsana Ruža), ali i minerali…

0 Comments