Šta je larimar?

Larimar je zapravo stena koja je sastavljena od više minerala, ali je uglavnom sastavljena od pektolita, kiselog silikatnog hidrata kalcijuma i natrijuma. Dobila je trgovačko ime "Larimar". Pectolit se nalazi…

0 Comments