Vatreni opsidijan

Vatreni opsidijan je retka varijanta iridescentnog opsidijana koja se nalazi na jugoistoku Oregona, SAD. Karakterišu ga žive boje koji su uzrokovane prisustvom tankih slojeva magnetita unutar stakla. Boje vatrenog opsidijana…

0 Comments