Kamena torta

Koliko god neodoljivo podsećalo na parče torte, ovo "parče" je zapravo kombinacija crvenog ahata, belog opala i bubrežastog kalcedona. Uzorak je iz Centralne Nevade, SAD. Pojednostavljen opis pomenutih minerala: ahat…

Continue ReadingKamena torta