Hrizoberil

Mineral ili dragi kamen hrizoberil je berilijum aluminat sa formulom BeAl2O4. Uprkos sličnosti njihovih imena, hrizoberil i beril su dva potpuno različita minerala, iako oba sadrže berilijum. Hrizoberil je jedan…

0 Comments