ID sintetičkih dijamanata

Predavanje na engleskom, "Uporedna analiza prenosnih instrumenata za skrining i identifikaciju sintetičkih dijamanata" održano od strane Branka Deljanina u okviru 6. Mediteranske gemološke i juvelisrke konferencije, održane 2022. godine, u…

0 Comments