Benitoit

Benitoit je redak mineral barijum titanijum silikata, koji se nalazi u hidrotermalno izmenjenom serpentinitu. Otkriven je 1907. godine u okrugu San Benito u Kaliforniji, SAD. Prvobitno je pogrešno zamenjen sa…

0 Comments