Sve o fluoritu

Fluorit je mineralna forma kalcijum fluorida. Pripada mineralima halida. Kristalizuje se u izometričnom kubičnom habitusu, iako oktaedarski i složeniji izometrični oblici nisu retki. Fluorit je šaren mineral u vidljivom i…

0 Comments

Fluorescencija minerala

Fluorescencija je emisija svetlosti od strane supstance koja je apsorbovala svetlost ili drugo elektromagnetno zračenje. To je oblik luminescencije. U većini slučajeva, emitovana svetlost ima dužu talasnu dužinu, a samim…

0 Comments