Read more about the article Najsloženiji poznati mineral na Zemlji
Rodewingit - Jáchymov, Plavno, FOV 2,5 mm.

Najsloženiji poznati mineral na Zemlji

Evingit (Ewingite) je mineral koji je otkrio Jakub Plašil sa Instituta za fiziku Akademije nauka Češke Republike u rudniku Plavno, Češka. Trevis Olds sa Univerziteta Notr Dam i njegove kolege…

0 Comments