Gačala smaragd

Gačala (Gachalá) smaragd, jedan je od najvećih i najvrednijih smaragda na svetu, sa 858 karata u sirovoj formi. Pronađen je u rudniku Vega de San Huan, koji se nalazi u…

0 Comments