Cetineit

Cetineit je veoma redak mineral sa šestougaono-piramidalnom strukturom koji sadrži antimonske, vodonične, kiseonične, kalijumske, natrijumske i sumporne elemente. Dobio je ime po mestu prvog nalazišta, Le Cetine di Cotorniano Mine,…

0 Comments