Bilitit (Billietite)

Bilitit (Billietite) je mineral uranijuma koji sadrži barijum. Obično se javlja u formi žutih ortorombičnih kristala. Dobio je ime po Valere Louisu Billiet-u, belgijskom kristalografu na Univerzitetu u Gentu, Belgija.…

0 Comments