You are currently viewing Šta je zultanit?

Šta je zultanit?

Zultanit je trgovačko ime za najkvalitetnije uzorke minerala dijaspora, koji se iskopava u planinama Ilbir u jugozapadnoj Turskoj. U zavisnosti od izvora svetlosti, boja zultanita varira između žućkasto zelene, svetlo zlatne i ljubičasto ružičaste.

Komercijalno rudarenje je počelo 2006. godine kada je Zultanite Gems LLC dobio pravo na rudarenje na nalazištu. Zlatari su počeli da kupuju manje kamenčiće još 1990-ih, ali su veći kristali finog kvaliteta čuvani u privatnim kolekcijama. U to vreme, vrlo malo prodavnica širom sveta imalo je sreću da ponudi ovo drago kamenje.

Zultanit je jedan od najređih i najprovidnijih (najčistijih) dragulja u porodici dijaspora (Diaspore). Najintenzivnije crvene nijanse u određenim komadima su zbog povećane koncentracije mangana. Poput Aleksandrita, Zultanit takođe pokazuje impresivnu promenu boje.

Visokokvalitetni zultanit koji je “eye clean” (čist pogledom bez lupe ili drugog oblika uveličanja) i dobro je fasetiran, se prodaje za otprilike 200 dolara po karatu.