You are currently viewing Šta je larimar?

Šta je larimar?

Larimar je zapravo stena koja je sastavljena od više minerala, ali je uglavnom sastavljena od pektolita, kiselog silikatnog hidrata kalcijuma i natrijuma. Dobila je trgovačko ime “Larimar”.

Pectolit se nalazi na mnogim mestima, ali larimar ima jedinstvenu plavu boju, koja je rezultat zamene bakra za kalcijum.

Larimar se ekskluzivno nalazi u Karibima, na ostrvu Hispaniola. Pronalazi se samo u uspavanim vulkanskim planinskim lancima u planinama Baoruco u Dominikanskoj Republici.

Najznačajnija nalazišta plavog pektolita nalaze se na lokaciji Los Chupaderos, u sekciji Los Checheses, oko 10 kilometara jugozapadno od grada Barahona, u jugozapadnom regionu Dominikanske Republike. To je jedna planinska padina koja je sada prošarana sa približno 2.000 vertikalnih otvora, okružena vegetacijom prašume i nanosima plavog rudarskog otpada.

Boja larimara (takođe nazvan “Stefilia’s Stone”) varira od bele, svetlo plave, zeleno-plave do tamno plave. Ona je uzrokovana bakarnim inkluzijama. Retko je jednobrazna; skoro uvek je plava sa međusobno povezanim belim linijama i grubim krugovima. Plava boja može varirati u intenzitetu od vrlo svetle do zelenkasto-plave do duboko nebesko plave. Dublje plave boje i manje beline su poželjnije.